дуалтитет | Кафе пауза

Над и под нивото на водата – фотографии кои го прикажуваат дуалитетот на светот

Со оваа серија фотографии Лара Занкул се труди да го покаже дуалитетот на светот во кој живееме – како работите изгледаат наспроти какви се во реалноста.