Како да изградите подобар друштвен живот?

Ниската самодоверба и внатрешната несигурност може сериозно да го нарушат вашиот друштвен живот.

Зошто е важно да го задржите друштвениот став?

Луѓето сакаат да се чувствуваат ценети и прифатени од околината, па оттука доаѓаат и многуте придобивки од друштвениот и пријателски став во односот со другите.