Работи што не смеете да им дозволите на другите да ви ги прават

Можеби не можете да контролирате сè што ви прават другите, но можете да одлучите дали ќе го трпите тоа.

Поучна приказна: Несебично дадената помош секогаш се враќа назад

Ако им помагате на другите, кога-тогаш и тие ќе ви помогнат вам.

Како подобро да се запознаете себеси преку односите со другите луѓе?

Во секојдневието ќе се сретнете со многу ситуации кои можете да ги искористите за да извлечете некоја поука, да го направите вашиот живот подобар или поедноставен.

Неколку знаци дека ги обвинувате другите луѓе за вашите проблеми

Уште како деца вие учите дека како возрасни од вас се очекува да бидете зрели и одговорни личности кои ќе може да се носат со своите проблеми.