Зошто сте леваци или деснаци? Одговорот не е тоа што мислите…

Порано се сметало дека разликата во активноста на гените во левата и десната хемисфера е одговорна за тоа која рака е доминантна.