Филм: Живописен пат (Scenic Route)

Живописниот пат низ пеколот...

Филм: Пред полноќ (Before Midnight)

Брилијантно заокружување на романтичната трилогија

Половично делче и празнина

Тој: Тука си во некој полусвет, во некој полусон. | Таа: Ти никогаш ни тоа не си го имал.
Датум: 15 окт 2011
, Автор:

Што открива движењето на очите?

Во реалноста, техниката на „читање“ на погледот е корисна, применлива и понекогаш точен показател за вистината. Следува еден шаблон кој покажува какво значење има секој конкретен поглед.
Датум: 06 јул 2011
, Автор: