Филм: Дивјаци (Savages)

Филм за борбата на едно пријателство против бруталните мексикански нарко-картели...