За десет години…

Неверојатно е до каде стигна технологијата. Една слика, милион зборови. А да, едното е телефон...
Датум: 21 мар 2011
, Автор: