Што се тоа демисексуалци и дали вие сте едни од нив?

Демисексуалноста е состојба во која една личност одбива да почувствува сексуална привлечност кон друга личност, пред да се поврзе со неа на длабоко, емоционално ниво. Се пронаоѓате во овој опис?

Дали знаете што е демисексуалност и како можете да ја препознаете?

Во последниве неколку години разбирањето на човечката сексуалност доведе до многу повеќе дефиниции од оние на едноставните поими како хетеросексуалност и хомосексуалност.