Ѕирнете што се крие во туѓиот ум

Овие фотографии не само што беспрекорно прикажуваат еден субјект, туку тие ја интензивираат фотографската игра, со прилепување на две слики во една.