Париз од почетокот на дваесеттиот век низ фотографии

Уште од моментот кога бил измислен фотоапаратот, Париз станал вечна инспирација за фотографите.