Давид Кеокшерјан | Кафе пауза

Малку поинакви пејзажи

Фотографии за кои не можат да се набројат доволно епитети за да се опише колку се неверојатни...