Поглед во училниците ширум светот

Серија фотографии која ја доловува вистинската атмосфера во училниците ширум светот, економските и социјалните прилики и нормите во различни општества...