Грејс Нортон | Кафе пауза

Хенри Џејмс: Писмо до депресивната пријателка

Тагата нѐ износува, нѐ искористува, но и ние ја износуваме и ја искористуваме неа.