За што најчесто се користи Википедија?

Ова се причините поради кои најчесто се користи „Википедија“.