Кремираните остатоци на починатите сега можат да бидат отпечатени на грамофонска плоча

Услугата која подразбира претворање на пепелта од починатите во целосна грамофонска плоча чини околу 3.000 фунти, или околу 3.500 евра.

Грамофон кој произведува музика од дрвени плочи

Bartholomäus Traubeck создал модифициран грамофон, кој произведува звуци од парчиња дрво. Прстените во пресекот на дрвените плочи, кои покажуваат колку е тоа старо, ги конвертира во звуци на пијано.
Датум: 27 јан 2012
, Автор: