Компилација од преработки на “Somebody That I Used to Know” направена лично од Готје

Ни самиот Готје не останал рамнодушен на целата еуфорија околу неговата песна...