Редок вид пчели прават прекрасни гнезда од цветови

Овие пчели се самотници кои не се потпираат на поддршката од другите пчели.