Глобалните проблеми прикажани преку олимписките кругови

Темите кои опфатени варираат од општи податоци поврзани со бројот на светската популација, па сè до малку познати факти кои укажуваат да проблемите со прекумерната тежина кај луѓето и поседувањето оружје.