Швајцарското село кое ја чува најголемата тајна: Дали е ова можно?

Староседелците во ова село имаат повеќе крави отколку поштенски сандачиња, па затоа не е изненадувачки што децата играат во штали наместо куќи.