Интервју со @persona.mk: Што е Гешталт терапија и кои се нејзините придобивки?

Дали луѓето во Македонија се доволно запознаени со Гешталт терапијата?