Кога се сака, сè се може: Млади луѓе објаснуваат како плаќаат за своите патувања

Генерацијата Y или Millennial е генерацијата на млади луѓе кои патуваат повеќе од која било друга генерација.