Најубавите работи во животот се бесплатни

Некои работи во животот се бесплатни, а вредат повеќе од злато.