Поучна приказна: Врабецот на психијатар

Никогаш не заборавајте кои работи ви носат вистинска радост во животот!