Кул дизајни за визит-картички

Дизајнот на картичката мора да биде едноставен, а да кажува доволно, да е привлечен и интересен и пред сѐ да го прикажува брендот во вистинско светло.