5 опасни женски воени херои за кои немате слушнато, а треба да ги знаете!

Додека многу херои ги нема во учебниците за историја, поголем е бројот на женските херои за кои нема од каде да слушнете.