Кога Франкенштајн би си играл со животни

Направил цела серија забавни фотоманипулации со кои на компјутер вкрстува различни животински видови, креирајќи некој трет вид, кој досега не сме го виделе.