Филм: Ветена земја (Promised Land)

Дали сè си има своја цена?