Како да се справите со прикриеното вербално малтретирање?

Прикриеното вербално малтретирање може да ви изгледа сосема безначајно. Не сфаќате дека ве малтретираат и се навикнувате на тоа.