Најчести митови за убавината и разубавувањето

Ги издвојуваме најчестите невистини кои некои од нас дури ги имаат прифатено како „светото писмо“.