6 чудни религии

Потрагата по смислата на животот и спротиставувањето на стравот од смртта можат да ги однесат луѓето во многу интересни и необични религиозни правци.