Фотограф кој замотува луѓе во пластични кеси

Токискиот фотограф Хал наоѓа љубовни партнери, ги става во пластична кеса, го извлекува воздухот со правосмукалка и создава чуден тип уметност...