Брилијантни фотографии од натпревар на National Geographic

...кои веќе се кандидати за главната награда.