Краток филм: Легендата за летечкиот домат

Четири и пол минути за прифаќањето на сопствените недостатоци...