Доколку не ги чувствувате овие нешта во вашата врска… таа не е вистинска!

Во добрите врски има исто толку негативни чувства, колку што има и позитивни, само што тие не се оние на кои вие сте навикнати.