Благодарноста го разубавува животот

Едно од најубавите чувства кое ги прави луѓето среќни и може да го промени односот спрема животот е благодарноста, вели едно американско психолошко истражување.