Бизнис центар за тренинг и обука | Кафе пауза

Стопанска комора на Македонија и Бизнис центар за тренинг и обука – најдобрата опција за неформално образование

Стопанската комора на Македонија преку својот Бизнис центар за тренинг и обука овозможува преквалификација и доквалификација на кадар преку програми за образование на возрасни за оние занимања кои што се дефицитарни во Република Македонија и за кои има побарувачка на пазарот на трудот
Датум: 23 апр 2014
, Автор: