Науката зад 10-те библиски чуми

Секоја пролет, Евреите околу светот го прославуваат празникот Пасха, кој го слави избавувањето на Евреите од Египет.