Еволуцијата на Бетмобилот

Оваа фотографија на сите Бетмобили наредени еден до друг не само што создава носталгични чувства, туку ни покажува и колку многу време поминало.