Необични карактеристики поради кои би ве прогласиле за вештерки во минатото

Во минатото, луѓето верувале дека вештерките се одликуваат со одредени карактеристики што денес се сметаат за вообичаени.