безгрешност | Кафе пауза

Безгрешни?

Паметен бил оној кој рекол: „Пред да покажеш со прст кон друг, биди сигурен дека твојата рака е чиста!“ Зошто осудуваме? Зошто мислиме дека сме доволно зрели за да критикуваме?
Датум: 15 јул 2012
, Автор: