Книга: „Триумфална капија“ – Ерих Марија Ремарк

Безвременото дело на Ремарк - љубовна приказна сместена во еден од најмрачните периоди од светската историја...