балкони | Кафе пауза

Планинска куќа која се вклопува во природниот амбиент

Оваа планинска куќа претставува уште еден пример како луксузното и модерното може да коегзистира со природното.