Дуплекс со спектакуларен базен на кров

Овој дуплекс се наоѓа во Њујорк и не е ништо друго освен спектакуларен.