астрофизика | Кафе пауза

Најновите истражување покажуваат постоење на црна дупка која ви овозможува да живеете безброј иднини

Според повеќето астрофизичари, штом ќе влезете во црна дупка, толку е со вас, гравитацијата ќе ве повлече кон сингуларноста.