Формите на љубовта

Понекогаш ја изразуваме испишувајќи го зборот на разни креативни начини, друг пат одредени сцени од животот ни создаваат асоцијација за љубовта. Во трети случаи, природата не изненадува и ни ја покажува љубовта на својот, природен начин.
Датум: 08 мај 2011
, Автор: