Можете ли да ги пронајдете животните на овие слики?

Овие фотографии наликуваат на пејзажи, но на сите нив има тешко видливи животни...