15 мудрости од Аристотел

Овие 15 цитати служат само да ве инспирираат и да ви бидат насока за понатамошно размислување.