Како да добиеш бесплатно пиво?

Одговорот е многу едноставен...