амбиверт | Кафе пауза

Ако ги имате овие карактеристики, дефинитивно сте амбиверт

Повеќето луѓе не знаат дали се интроверти или екстроверти затоа што многу начини на однесување зависат од животните околности во коишто се наоѓаат.

Што е амбиверт и дали можеби и вие спаѓате во оваа категорија?

Дали сте се обележале како екстроверт или интроверт, за подоцна да сфатите дека не спаѓате во ниту една од категориите?