Адам Грант | Кафе пауза

Подарокот кој сакаме да го добиваме но ретко го подаруваме

...а истовремено не чини ниту пари ниту време.